Založiť webovú stránku alebo eShop

OZNAM PRE CHOVATEĽOV PLEMENA 
BIEWER YORKSHIRE TERRIER

Rozhodnutím Valného zhromaždenia ÚKK odo dňa 11.6.2017 prešla správa plemena BIEWER YORKSHIRE TERRIER pod Klub chovateľov málopočetných plemien psov.
V platnosti zostávajú krycie listy sučiek vystavené Biewer clubom Slovakia, ktoré boli, resp. budú nakryté do termínu 26. 6. 2017.

Sučkám, ktoré do tohto dátumu nebudú nakryté, platnosť krycích listov končí dňom 26.6.2017. Preto odporúčame chovateľom si vyžiadať nový krycí list od Klubu chovateľov málopočetných plemien psov. 


Prezídium ÚKK

VYSTAVENÉ PRIPÚŠŤACIE POVOLENIA - ROK 2017

38. Chov.: Marta Kotrbová

    M: JCH SR, WALLIS SIMPSON Mandoletti, SPKP RG 80 - tricolor

    O: ARTUR Diamond Noblesse dog - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 1.6.2017

    Sučka nebola pripustená do 26.6.2017


37. Chov.: Helga Fodorová

    M: JCH SR, UN´EXPECTED Sacrae Scarabeus, SPKP RG 35 - tricolor

    O: ANETIS SWEET BOY Lover´s Knot, ARCD - 1 - 00001152 - CZ - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 13.3.2017

    Sučka nebola pripustená do 26.6.2017


36. Chov.: Radka Ostižová

    M: AMÉLIA de la Cruz, SPKP RG 52 - tricolor

    O: KENNY Zolotaia Imperiya - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 6.3.2017

    Sučka nebola pripustená do 26.6.2017


35. Chov.: Soňa Straňáková

    M: Angel Sudby ZOVI SPARK, SPKP RG 60 - tricolor

    O: MY INSATIABLE LOVE Early bird catches z Worm - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 6.3.2017

    Sučka nebola pripustená do 26.6.2017

VYSTAVENÉ PRIPÚŠŤACIE POVOLENIA - ROK 2016


34. Chov.: Denisa Ohrádková

    M:  JCH Slovenska, Maďarska, Ukrainy​ Ginger von Golden Glanz, SPKP RG 43 - tricolor

    O:  PAULCHEN Sacrae Scarabeus - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 15.12.2016

    Dátum pripustenia : 11.5.2017

    Dátum narodenia šteniat: 11.7.2017

    Počet šteniat: 1 trikolórna sučka


33. Chov.: Denisa Ohrádková

    M: JCH Slovenska, JCH  a CH Maďarska Isabella Victoria Benefit, SPKP RG 58 - tricolor

    O:  KENNY Zolotaia Imperiya - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 15.12.2016

    Sučka nebola pripustená do 26.6.2017


32. Chov.: rod. Vavrová

    M: LEZKA Klan - Biewer Rott, SPKP RG 69 - tricolor

    O: BRUNO Perla del Sud, SPKP RG 72 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 21.10.2016

    Sučka nebola pripustená do 26.6.2017


31. Chov.: rod. Vavrová

    M: AMÉLIE von Piast Turm, SPKP RG 49/16 - tricolor

    O: AARON from Denisse, SPKP RG 50 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 21.10.2016

    Dátum pripustenia : 

    Dátum narodenia šteniat: 30.03.2017

    Počet šteniat: 5 psíkov + 2 sučky


30. Chov.: rod. Vavrová

    M: LINDA Klan - Biewer Rott, SPKP RG 70 - tricolor

    O: JCH SR AARON from Denisse, SPKP RG 50 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 21.10.2016

    Dátum narodenia šteniat: 21.3.2017

    Počet šteniat: 3 + 3


29. Chov.: Helga Fodorová

    M: STEPHANIE Sacrae Scarabeus, SPKP RG 28 - tricolor

    O: JCH AMIN Sherry Mistique, SPKP 57 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 17.10.2016

    Dátum pripustenia : 2.2.2017

    Dátum narodenia šteniat:  6.4.2017

    Počet šteniat: 2 psíci + 1 sučka


28. Chov.: Edita Aliu

    M: AMELIE Spinosa per Corso, SPKP RG 24 - tricolor

    O: JCH SR, Srbska PAULCHEN Sacrae Scarabeus,  SPKP RG 11 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 1.04.2016 

    Dátum pripustenia : 21.5.2016

    Dátum narodenia šteniat: 22.07.2016

    Počet šteniat: 2 psíci + 1 sučka


27. Chov.: Peter Šaranský

    M: PARADOXIA Golden Rain, SPKP RG 44 - tricolor

    O: JCH. AMIN Sherry Mistique, SPKP RG 57 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 10.3.2016 

    Dátum pripustenia : 16.3.2016

    Dátum narodenia šteniat: 19.5.2016

    Počet šteniat: 2 psíci + 1 sučka


26. Chov.: Denisa Ohrádková

    M: JCH Slovenska, JCH  a CH Maďarska Isabella Victoria Benefit, SPKP RG 58/15 - tricolor

    O:  KENNY Zolotaia Imperiya - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 11.2.2016

    Dátum pripustenia : 26.3.2016

    Dátum narodenia šteniat: 26.5.2016

    Počet šteniat: 3 psíci


25. Chov.: rod. Vavrová

    M: ABBYGEILL von Piast Turm, SPKP RG 51 - tricolor

    O: AARON from Denisse, SPKP RG 50 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 16.1.2016

    Dátum pripustenia : 27.6.2016

    Dátum narodenia šteniat: 29.8.2016

    Počet šteniat: 1 sučka


 

VYSTAVENÉ PRIPÚŠŤACIE POVOLENIA - ROK 2015

24. Chov.: Helga Fodorová

    M: STEPHANIE Sacrae Scarabeus, SPKP RG 28 - tricolor

    O: ANETIS SWEET BOY Lover´s Knot, ARCD - 1 - 00001152 - CZ - tricolor,  tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 11.11.2015

    Dátum pripustenia : 17.11.2015

    Dátum narodenia šteniat:  21.01.2016

    Počet šteniat: 1 sučka


23. Chov.: rod. Vavrová

    M: AMELIE von Piast Turm, SPKP RG 49 - tricolor

    O: AARON from Denisse, SPKP RG 50 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 1.9.2015 - vrátené nepoužité

                                                                       16.1.2016 vystavené pre r. 2016

    Dátum pripustenia : 13.03.2016

    Dátum narodenia šteniat:  13.05.2016

    Počet šteniat: 1 psík + 1 sučka


22. Chov.: rod. Vavrová

    M: ABBYGEILL von Piast Turm, SPKP RG 51 - tricolor

    O: AARON from Denisse, SPKP RG 50 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 1.9.2015

    Dátum pripustenia : 26.10.2015

    Počet šteniat: 2 psíci -  narodili sa mŕtvi


21. Chov.: Peter Šaranský

    M: PARADOXIA Golden Rain, SPKP RG 44 - tricolor

    O: JCH. PAULCHEN Sacrae Scarabeus, SPKP RG 11 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 5.6.2015 - vrátené nepoužité

   


20. Chov.: Helga Fodorová

    M: FEDERICA Subarashil Hoshi Hikári, SPKP RG 1 - tricolor

    O: KORNEL Subarashil Hoshi Hikári,, SPKP RG 22 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 15.5.2015

    Dátum pripustenia : 15.5.2015

    Počet šteniat: 0 


19. Chov.: Denisa Ohrádková

    M: JCH Slovenska, Maďarska, Ukrainy​ Ginger von Golden Glanz, SPKP RG 43 - tricolor

    O: Inter. Ch ,Ch , JCh Giacomo Gucci Verodias star - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 4.4.2015

    Dátum pripustenia : 11.10.2015

    Dátum narodenia šteniat: 13.12.2015

    Počet šteniat: 1  psík


18. Chov.: Alfréd Weiss

    M: JCh, CH SR, Grand CH. Sweet Dreams Jessy of Demon Castle, SPKP RG 19 - tricolor

    O: JCH SR, PL  Gran De Kuerro Nike Strike – SPKP RG 46 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 27.01.2015

    Dátum pripustenia : 11.08.2015

    Dátum narodenia šteniat: 20.10.2015

    Počet šteniat: 1 sučka

 


  17. Chov.: Alfréd Weiss

    M: JCH SR, CH SR, Grand CH, CH PL. Cute Kitty Welvet Dreams – SPKP RG 9 - tricolor

    O: JCH SR, PL  Gran De Kuerro Nike Strike – SPKP RG 46 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 27.01.2015

    Dátum pripustenia : 14.-16.03.2015

    Dátum narodenia šteniat : 16.05.2015

    Počet šteniat: 2 psíci a 1 sučka

VYSTAVENÉ PRIPÚŠŤACIE POVOLENIA - ROK 2014

16. Chov.: Edita Aliu

   M: AMELIE Spinosa per Corso, SPKP RG 24 - tricolor

    O: KORNEL Subarashil Hoshi Hikári, SPKP RG 22 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 15.08.2014

    Dátum pripustenia : 4.09.2014

    Dátum narodenie šteniat : 3.11.2014

    Počet šteniatok : 2 tricolórni psíci


15. Chov.: Helga Fodorová

    M: JCH SR, UN´EXPECTED Sacrae Scarabeus, SPKP RG 35 - tricolor

    O: ANETIS SWEET BOY Lover´s Knot, ARCD - 1 - 00001152 - CZ - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 01.08.2014

    Dátum pripustenia : 16.05.2015

    Dátum narodenie šteniat : 18.07.2015

   Počet šteniat : 4 trikolórny psíci + 1 sučka


14. Chov.: Helga Fodorová

    M: KITTY Subarashil Hoshi Hikári, SPKP RG 23 - tricolor

    O: JCH SR, Srbska PAULCHEN Sacrae Scarabeus,  SPKP RG 11 - tricolor

   Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 01.03.2014

    Dátum pripustenia :6.10.2014

    Dátum narodenie šteniat : 5.12.2014

   Počet šteniat : 1 + 1 


13. Chov.: Alfréd Weiss

    M: JCh, CH SR, Grand CH. Sweet Dreams Jessy of Demon Castle, SPKP RG 19 - tricolor

    O: CH SR AKIM Welvet Dreams – SPKP RG 10 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 03.01.2014

    Dátum pripustenia : 23.2.2014

    Dátum narodenia šteniat: 3.05.2014

    Počet šteniat: 1 trikolórna sučka

 


  12. Chov.: Alfréd Weiss

    M: JCH SR, CH SR CUTE KITTY Welvet Dreams – SPKP RG 9 - tricolor

    O: CH SR AKIM Welvet Dreams – SPKP RG 10 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 03.01.2014

    Dátum pripustenia : 19.08.2014

    Dátum narodenia šteniat : 20.10.2014

    Počet šteniat: 1 trikolórna sučka

 


 

VYSTAVENÉ PRIPÚŠŤACIE POVOLENIA - ROK 2013

11. Chov.: Alfréd Weiss

    M: JCH SR CUTE KITTY Welvet Dreams – SPKP RG 9 - tricolor

    O: JCH SR, Srbska PAULCHEN Sacrae Scarabeus,  SPKP RG 11 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 15.07.2013

    Dátum pripustenia : 21.07.2013

    Dátum narodenie šteniat : 0


10. Chov.: Edita Aliu

   M: AMELIE Spinosa per Corso, SPKP RG 24 - tricolor

    O: JCH SR, Srbska PAULCHEN Sacrae Scarabeus,  SPKP RG 11 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 15.07.2013

    Dátum pripustenia : 11.08.2013

    Dátum narodenie šteniat : 16.10.2013

    Počet šteniatok : 1 tricolórna sučka


9. Chov.: Ing. František Nagy

   M: ALBERTA Scarabeus, SPKP RG 34 - carrier F1

    O: JCH SR, Srbska PAULCHEN Sacrae Scarabeus,  SPKP RG 11 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 20.02.2013

    Dátum pripustenia : 06.03.2013

    Dátum narodenie šteniat : 08.05.2013

    Počet šteniatok : 3  / dve sučky a jeden psík/

 


 VYSTAVENÉ PRIPÚŠŤACIE POVOLENIA - Rok 2012

8. Chov.: Andrea Burdátšová

    M: Subarashil Hoshi Hikári  CECIL- carrier

    O: CH. CHANEL Subarashil Hoshi Hikári - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 30.08.2012

    Dátum platnosti : 31.12.2012


7. Chov.: Andrea Burdátšová

    M: AIDA Malý Jou, SPKP RG 7 – tricolor

    O: AKIM  Welvet Dreams, SPKP RG 10 - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia : 30.08.2012

    Dátum platnosti : 31.12.2012


6. Chov.: Andrea Burdátšová

    M: AMBRA Malý jou, SPKP RG 30 - carrier

    O: BRINO Welvet Dreams, ARD / SPKP vo vybavovaní - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: ???

    Dátum narodenia šteniat: : september 2012

    Celý vrh uhynul


?   Chov.: Andrea Burdátšová

    M: DITA Subarashil Hoshi Hikári - carrier

    O: CH. CHANEL SubarashilHoshiHikári - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: ???

    Celý vrh uhynul


5. Chov.: Alfréd Weiss

    M: Sweet Dreams Jessy, SPKP RG 19 - tricolor

    O: HUTCH Dream Boy Lover´s Knot - tricolor

    Dátum vystavenia pripúšťacieho povolenia: 18.08.2012

    Dátum narodenia šteniat: 4.01.2013

    Počet šteniat: 2 psy

    


4. Chov.: Helga Fodorová

    M: FEDERICA Subarashil Hoshi Hikári, SPKP RG 1 - tricolor

    O: KORNEL Subarashil Hoshi Hikári,, SPKP RG 22 - tricolor

    Dátum narodenia šteniat: 18.07.2012

    Počet šteniat : 2 sučky


3. Chov.: Helga Fodorová

    M: KITTY Subarashil Hoshi Hikári, SPKP RG 23 - tricolor

    O: JCH. Elliot of Wonderland, IBC 201100000944 - tricolor

    Dátum narodenia šteniat: 16.05.2012

    Počet šteniat : 2+2


VYSTAVENÉ PRIPÚŠŤACIE POVOLENIA - ROK 2011

2. Chov.: Andrea Burdátšová

    M: CECIL Subarashil Hoshi Hikári - carrier

     O: CH. CHANEL Subarashil Hoshi Hikári - tricolor

     Dátum narodenia šteniat: 13.11.2011

      Počet šteniat : 4+1 


 1. Chov.: Helga Fodorová

    M: Subarashil Hoshi Hikári CHANEL, SPKP RG 2 - tricolor

    O: JCH. Elliot of Wonderland, IBC 201100000944 - tricolor

    Dátum narodenia šteniat: 28.10.2011

    Počet šteniat : 1+1

 

TOPlist