Založiť webovú stránku alebo eShop

  Informácie o udelených šampionátoch nájdete na našej stránke.

Angel Sudby ZOVI SPARK ***Champion Montenegro, Grand Champion Montenegro,  Grand Champion Croatia, Balkan Champion, Mediterranean Champion, Adriatic Champion - august 2017 - Gratulujeme k úspechom

BRATISLAVA DUODANUBE 19. a 20.augusta 2017  
CARMEN DIAMOND NOBLESSE DOG
MLADŠÍ DORAST
2x Veľmi nádejná 1

 

Udelený Slovenský šampión mladých ARTUR Diamond noblesse dog  

Udelený Slovenský šampión mladých BEAUTIFUL KYLIE Sherry Mistique

DUODANUBE 19. 8. 2017 - V1, CAJC, JBOB

Ďakujeme našim členom za aktivity súvisiace s propagáciou plemena na klubových akciách, na výstavách,  za  početné vrhy, odchované na štandardných zdravých jedincoch o ktoré je záujem tak doma, ako aj v zahraničí. BIEWER CLUB SLOVAKIA mal ako jeden z mála odsúhlasený členskou základňou JEDEN vrh ročne. Sučky našich členov neboli nikdy intenzívne využívané na množenie. 

  

          


Pri organizácií klubových akcií sme vsadili na "rodinnú pohodu".

Na jeseň usporiadame BIEWER CLUB WINNER

 súťaže pre všetky farebné variety v Bratislave 


ŠPECIÁLNA VÝSTAVA /CAC/ sa  konala 14.5.2017 v Bratislave

Angel Sudby ZOVI SPARK - V1,CAC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB (9)

AMIN Sherry mistique - V1, CAC, BOS

ARTUR Diamond noblesse dog  -  V1, CAJC

BEAUTIFUL KYLIE Sherry mistique - V1, CAJC

GA GA LADY Sacrae Scarabeus - V1, CAC
 
DEMI TIMO Fon der Oder-Don - V1, CAC
 
Rozhodca : p. Soňa Heldová - ďakujeme za korektné posúdenie 9 predstaviteľov plemena v tr. mladých, strednej, otvorenej a šampiónov.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili konanie špciálnej výstavy, všetkým vystavovateľom a obdivovateľom plemena biewer a samozrejme víťazom špeciálnej výstavy.
 
      
  
 
 

KLUBOVÁ VÝSTAVA /CAC/ sa konala 11.9.2016 

         

  

        

Miesto konania : Bratislava - Ružinov 

Posudzovateľ : MVDr. Michaela Pavlásková

Úspešným vystavovateľom, členom BCS  boli odovzdané diplomy Klubových šampiónov.  

Boli pripravené sponzorské darčeky

    

Ďakujeme za spoluprácu a ochotu pomôcť všetkým zúčastneným, pri organizovaní akcie pre deti z materskej školy, ktorú navštevuje viac ako 100 detí. Po Klubovej výstave biewrov pokračovali súťaže "Deti deťom" a "Feriba Winner".

             

Slovenský Červený kríž  so sanitkou a odprezentoval postupy pri poskytovaní prvej pomoci. Toto cestou chcem veľmi pekne poďakovať SČK, že napriek vyťaženiu, si našli čas aj na našu nedeľnú akciu čas.

Už malé dieťa včasným privolaním dospelej osoby môže zachrániť ľudský život. 

 

BIEWER CLUB SLOVAKIA a SLOBODA ZVIERAT podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psíkom a tým aj k životnému prostrediu a prírode. Vytvára v rámci svojich možností podmienky pre rozvoj detí a mládeže.  

 

V rámci akcie "Deti deťom" boli predstavené plemená biewer, yorkshire terriér a maltézsky psík, deťmi našich členov. Ukážky dennej starostlivosti o psíka, juniorhandlig, oboznámenie sa so psíkmi. Súťaže boli bezplatné, na báze dobrovoľnosti, spokojní rodičia podporili Slobodu zvierat.

Akcia sa konala za účasti :

Slovenského Červeného kríža

Slobody zvierat 

Klubu Donna Rosi

Veterinárnej kliniky Bajvet

MÚ Ružinov a TV Ružinov

Detí z MŠ Ružinov

Tesco

a priateľov plemena biewer.


Klubové akcie slúžia na propagáciu a na zhodnotenie výsledku chovu plemena, preto Vás pozývame na naše klubové akcie.


BIEWER CLUBU SLOVAKIA uvítal vznik zvieracieho ombudsmana v SR


BIEWER CLUB SLOVAKIA ndviazal spoluprácu s VETGENE so sídlom v Bratislave. Členovia klubu si  môžu dať urobiť DNA testy, slúžiace na identitikáciu zvieraťa a potvrdenie jeho pôvodu. VETGENE nám vyšpecigikuje pre naše plemeno ochorenia, ktoré je možné špecifikovať v rámci testov DNA.  Variabilita u plemena nám poskytne dostatočné informácie pri výbere vhodných partnerov /dedičné ochorenia, farba, overenie predkov/. VETGENE nám na klubovej výstave biewrov v roku 2014 zabezpečí  prednášku o vyšetrení pôvodu psov modernými genetickými metódami za použitia 19 mikrosatelitných systémov, ktoré chovateľom ušetrí sklamanie a finančné prostriedky, ktoré majú zámer investovať do  drahého plemenného jedinca, ktorý nemusí byť podľa preukaze o pôvode tým, za ktorého je vydávaný a môže prenášať rôzne farebné vyrianty a dedičné ochorenia.

http://www.lacnesteniatka.sk/web/kto-je-mnozitel


BIEWER  CLUB  SLOVAKIA je na začiatku svojho pôsobenia. Budeme radi ak chovatelia a priaznivci tohto plemena rozšíria našu členskú základňu. 

V prípade záujmu o členstvo alebo účasť na našich akciách si môžete vyžiadať prihlášky cez kontaktný e-mail.

                                                                                                                Ing.Helga Fodorová                                                           Predseda BCS

 

Konečne aj pozitívna informácia.

Je šanca, že "Zviera už nebude v SR vec" v rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti.


 

TOPlist